Vlajkovou lodí mezi našimi projekty je koncept moderních zimních stadionů ICERINK. První stadion zahrnující dvě plnohodnotná kluziště, moderní bistro a tělocvičnu jsme vybudovali a otevřeli v únoru 2018 v pražských Strašnicích.

Posláním konceptu ICERINK je vybudování kvalitní infrastruktury zimních stadionů, která umožní veřejnosti rekreační bruslení a poskytne moderní zázemí pro amatérské i vrcholové sportovce. Hlavním partnerem konceptu ICERINK se stala společnost ŠKODA AUTO.

Další stadiony a kluziště plánujeme vybudovat po celé České republice i v zahraničí, zejména v Německu

Zaměřujeme se i na další projekty v oblasti sportu a nemovitostí.
projekty
Ich bin investor, který hledá skutečné hodnoty firem a možnosti jejich rozvoje. Vybíráme zajímavé investiční příležitosti s velkým růstovým potenciálem a pomáháme najít cestu k zefektivnění vnitřní správy a řízení společností. Toto jsou projekty, na kterých spolupracujeme.
projekte
We are investor, který hledá skutečné hodnoty firem a možnosti jejich rozvoje. Vybíráme zajímavé investiční příležitosti s velkým růstovým potenciálem a pomáháme najít cestu k zefektivnění vnitřní správy a řízení společností. Toto jsou projekty, na kterých spolupracujeme.
projects
Skupina PADOK vyhledává a realizuje dlouhodobě stabilní projekty, které umožňují privátním investorům zhodnocení volných finančních prostředků. Při financování projektů kombinujeme bankovní úvěry s vlastními prostředky a prostředky od soukromých investorů.

Majiteli investiční skupiny PADOK jsou Mgr. Petr Novotný a Ing. Vítězslav Kus.
Ich wiess dobře, jaké úsilí je potřeba vynaložit, aby vznikl fungující byznys. Máme úctu k historii a kořenům každé firmy a vážíme si lidí, kteří se na vzniku těchto hodnot podílejí. Jsme ryze česká investiční skupina.
We know dobře, jaké úsilí je potřeba vynaložit, aby vznikl fungující byznys. Máme úctu k historii a kořenům každé firmy a vážíme si lidí, kteří se na vzniku těchto hodnot podílejí. Jsme ryze česká investiční skupina.

PADOK Investments, s.r.o.
Přetlucká 3422/23, 100 00 Praha 10
IČ: 03551164
Spisová značka: oddíl C, vložka 233567 vedená u rejstříkového soudu v Praze
Kontaktovat nás můžete
prostřednictvím e-mailu:
start@padok.cz
V roce 2019 získala firma PADOK Beta s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy PADOK Beta s.r.o. v projektu „Website ICERINK“ v Praze za účelem vytvoření webových stránek Icerinku a poskytování informací o aktivitách Icerinku. Očekávaným výstupem je:
  • funkční web, který bude postaven na redakčním systému, plně responzivní a bude podporovat prohlížeče IE9+, Chromé, Firefox 10+, Safari, Edge.
Projekt „Website ICERINK“ je spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2019 získala firma PADOK Beta s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy PADOK Beta s.r.o. v projektu „Website Rybníková liga“ v Praze za účelem vytvoření webových stránek Rybníkové ligy a prezentování ligy veřejnosti, oslovení potencionálních amatérských hokejistů a poskytování informací pro hráče. Očekávaným výstupem je:
  • funkční web, který bude postaven na redakčním systému, plně responzivní a bude podporovat prohlížeče IE9+, Chromé, Firefox 10+, Safari, Edge.
Projekt „Website Rybníková liga“ je spolufinancován Evropskou unií.

PADOK Investments, s.r.o.
Přetlucká 3422/23, 100 00 Praha 10
IČ: 03551164
tel: +420 222 814 966
e-mail: start@padok.cz
V roce 2019 získala firma PADOK Beta s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy PADOK Beta s.r.o. v projektu „Website ICERINK“ v Praze za účelem vytvoření webových stránek Icerinku a poskytování informací o aktivitách Icerinku. Očekávaným výstupem je:
  • funkční web, který bude postaven na redakčním systému, plně responzivní a bude podporovat prohlížeče IE9+, Chromé, Firefox 10+, Safari, Edge.
Projekt „Website ICERINK“ je spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2019 získala firma PADOK Beta s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy PADOK Beta s.r.o. v projektu „Website Rybníková liga“ v Praze za účelem vytvoření webových stránek Rybníkové ligy a prezentování ligy veřejnosti, oslovení potencionálních amatérských hokejistů a poskytování informací pro hráče. Očekávaným výstupem je:
  • funkční web, který bude postaven na redakčním systému, plně responzivní a bude podporovat prohlížeče IE9+, Chromé, Firefox 10+, Safari, Edge.
Projekt „Website Rybníková liga“ je spolufinancován Evropskou unií.

PADOK Investments, s.r.o.
Přetlucká 3422/23, 100 00 Praha 10
IČ: 03551164
phone: +420 222 814 966
e-mail: start@padok.cz
V roce 2019 získala firma PADOK Beta s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy PADOK Beta s.r.o. v projektu „Website ICERINK“ v Praze za účelem vytvoření webových stránek Icerinku a poskytování informací o aktivitách Icerinku. Očekávaným výstupem je:
  • funkční web, který bude postaven na redakčním systému, plně responzivní a bude podporovat prohlížeče IE9+, Chromé, Firefox 10+, Safari, Edge.
Projekt „Website ICERINK“ je spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2019 získala firma PADOK Beta s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607). Podpora byla mířena na účast firmy PADOK Beta s.r.o. v projektu „Website Rybníková liga“ v Praze za účelem vytvoření webových stránek Rybníkové ligy a prezentování ligy veřejnosti, oslovení potencionálních amatérských hokejistů a poskytování informací pro hráče. Očekávaným výstupem je:
  • funkční web, který bude postaven na redakčním systému, plně responzivní a bude podporovat prohlížeče IE9+, Chromé, Firefox 10+, Safari, Edge.
Projekt „Website Rybníková liga“ je spolufinancován Evropskou unií.